1. Hỗ trợ kỹ thuật từ xa.

Hỗ trợ kỹ thuật từ xa nghĩa là Hoa Nam cung cấp giải pháp cho các câu hỏi, thắc mắc hoặc các vấn đề kỹ thuật liên quan tới sản phẩm Smart PV của Huawei trong thời gian bảo hành thông qua điện thoại hoặc email, bao gồm Tổng đài hỗ trợ và Dịch vụ hỗ trợ từ xa.

  • Dịch vụ Tổng đài hỗ trợ cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật tới khách hàng của Hoa Nam cho các sản phẩm Smart PV thông qua email và đường dây nóng bên dưới:

          Email: support@hoanamenergy.com

          Hotline: 0246 292 8800

  • Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật bao gồm dịch vụ xử lý sự cố và trả lời các vấn đề kỹ thuật. Dịch vụ trả lời các vấn đề kỹ thuật cung cấp dịch vụ tư vấn liên quan tới các sản phẩm Smart PV của Huawei. Dịch vụ xử lý các sự cố là để cung cấp giải pháp tới khách hàng cho các vấn đề liên quan tới sản phẩm Smart PV của Huawei.

2. Dịch vụ hỗ trợ phần cứng.

Trong thời gian bảo hành, Huawei đản bảo các sản phẩm Smart PV đã mua không có sai sót về vật liệu, chế tạo.

  • Các thiết bị Smart PV lỗi vật liệu, chế tạo hoặc không đáp ứng các chỉ tiêu kỹ thuật đã công bố sẽ được thay thể miễn phí.
  • Nếu trạm ở ngoài đảo, khách hàng có trách nhiệm nhận hàng thay thể từ kho của Huawei. Khách hàng cũng có trách nhiệm chuẩn bị thiết bị lỗi (Đóng gói, sử dụng vật tư đóng gói thiết bị tốt thay thế) và trả thiết bị lỗi về kho Huawei trong vòng 15 ngày từ khi nhận hàng tốt. Nếu thiết bị lỗi không được trả về kho Huawei trong vòng 15 ngày từ khi nhận hàng tốt, Huawei có thể thu phí trả muộn thiết bị lỗi.
  • Nếu trạm không ở trên đảo, Huawei có trách nhiệm chuyển thiết bị thay thế tới vị trí bảo hành được thỏa thuận bởi 2 bên trong Hợp đồng. Sau khi nhận thiết bị thay thế, khách hàng sẽ chuẩn bị thiết bị lỗi (sử dụng vật tư đóng gói thiết bị tốt thay thế để đóng gói thiết bị lỗi) trong vòng 15 ngày làm việc từ khi nhận hàng tốt thay thế. Huawei có trách nhiệm tới nhận thiết bị lỗi đã đóng gói tại địa điểm hải bên đã thỏa thuận trong Hợp đồng. Huawei có thể thu phí trả muộn nếu thiết bị lỗi chưa được đóng gói để trả về cho Huawei trong vòng 15 ngày từ khi giao hàng tốt.
  • Nếu model của thiết bị đã bán không còn sản xuất, Huawei có thể thay thế bằng model có chức năng tương đương, phiên bản phầm mềm sẽ là mặc định của sản phẩm.
  • Thời gian bảo hành của thiết bị thay thế sẽ theo thời hạn bảo hành của lại của sản phẩm gốc trong Hợp đồng.