Phạm vi áp dụng và thời gian bảo hành:

1. Máy biến tần thông minh và phụ kiện.

Thời gian bảo hành của các sản phẩm Huawei Smart PV như dưới đây, và có thể được gia hạn tuỳ theo chính sách của Huawei. Các điều kiện bảo hành và dịch vụ cũng được áp dụng cho thời gian gia hạn bảo hành.

Sản phẩm Thời hạn bảo hành Ngày bắt đầu bảo hành

– SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M0

– SUN2000-36KTL

– SUN2000-30/36/40KTL-M3

– SUN2000-60KTL-M0

– SUN2000-90KTL-H2

– SUN2000-105KTL-H1

– SUN2000-100KTL-M1

– SUN 2000-185KTL-H1

– SUN2000-200KTL-H2

5 năm Điểm bắt đầu bảo hành từ ngày thứ 180 tính từ ngày sản phẩm vận chuyển từ Huawei, hoặc ngày Huawei nhận được yêu cầu dịch vụ chính thức đối với sản phẩm, tuỳ theo ngày nào đến sớm.

– SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1

– SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1

– SUN2000-12/15/17/20KTL-M2

10 năm

– ACBox-2/1-D-S

– ACBox-2/1-D-C

– 1.5kVAUPS

12 tháng

– SmartLogger3000A

– SmartLogger3000B

– SmartModule1000A (Optional

Add-On)

– SmartACU2000D

– Smart DongleA-05(WLAN-FE)

– Smart DongleA-03-EU(4G)

– Backup Box

24 tháng
SUN2000-450W-P 25 năm
– DDSU666-H

– DTSU666-H 250/50mA

12 tháng

 

2. Bộ lưu trữ năng lượng thông minh LUNA2000.

– Thời gian bảo hành: 5 năm, không gia hạn.