1. Giới thiệu Smart Dongle

Smart Dongle (viết tắt là Dongle) là một module giao tiếp mở rộng thông minh hoạt động với bộ biến tần Huawei để thực hiện các giao tiếp không dây giữa bộ biến tần và hệ thống quản lý thông qua mạng 4G.

2. Kết nối

Mỗi dongle có thể kết nối với 10 thiết bị (1 Master và 9 Slave). Thích hợp cho việc quản lý riêng lẻ từng hệ thống trong dự án.

Các dòng biến tần tương thích với Smart Dongle 4G gồm:

  • SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1
  • SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M0
  • SUN2000-12/15/17/20KTL-M0
  • SUN2000-60KTL-M0
  • SUN2000-100KTL-M1

Các dòng biến tần tương thích với Smart Dongle WLAN-FE gồm:

  • SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1
  • SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M0
  • SUN2000-12/15/17/20KTL-M0

Hình 1. Sơ đồ kết nối và giám sát Dongle 4G

Hình 2. Sơ đồ kết nối và giám sát Dongle WLAN-FE

3. Lắp đặt và kết nối

Hình 3. Lắp Sim và kết nối với biến tần của Dongle 4G

Hình 4. Đấu dây và kết nối với biến tần của Dongle WLAN

Datasheet và Quickguide